Projecten voorjaar-zomer 2019

Burennetwerk Zuilen, wijkinformatie en advies

 • Met de partners in het Burennetwerk Zuilen werken we aan een Sociale Kaart voor Zuilen: een verzameling papieren folders én een website (www.socialekaartzuilen.nl) waarop alle bewoners en professionals uit de wijk alle formele en informele activiteiten, clubs, organisaties en (hulp)aanbod kunnen vinden. Beoogde lancering is aug/sept 2019, enkele folders komen al eerder.
 • Een van de folders is ‘Leren in Zuilen‘, met educatief aanbod. Ook proberen we weer zomerfolders voor kinderen en ouderen uit te geven. Ook de stilliggende maandladder Zuilen blazen we nieuw leven in.
 • Met Buurtteam, Dock, NIZU en U Centraal bouwen we aan een wekelijkse open inloop / buurtclub in Buurthuis Zuilen voor informatie en advies, gezelligheid, spel, ontmoeting en hulp.
 • Met dezelfde partners, aangevuld met de eerstelijns gezondheidszorg (GEZ) werken we aan een matchteam voor burenhulp.
 • Met de Buurtwerkkamers, de wijkraad Noordwest en DOCK werken we aan het ontstaan van een wijkagenda en buurtplatforms waarin bewoners over de voortgang van hun eigen buurt kunnen meebeslissen.
 • Met hulp van Ondernemersfonds Zuilen en het Initiatievenfonds werken we aan de totstandkoming van een wijkredactie om vanaf januari 2020 weer een Zuilens magazine (huis-aan-huis-blad) te kunnen maken.
 • Ook ontwikkelen we een ‘Thuis in Zuilen’-tasje, dat wijkpromotie, evenementenkalender en terugdringen van plastic tasjes combineert.

Ondersteuning van de initiatieven van anderen in de wijk

 • We denken mee over hoe we de vele fantastische evenementen in Zuilen in stand kunnen houden, door ondersteuning van bewonersclubs, lobby bij de wijkwethouder, onderlinge samenwerking en het helpen werven van vrijwilligers.
 • We zijn nog steeds bezig met het restaureren van het Rollende Resto Zuilen, een rijdend podium/terrasje dat je kunt lenen om elk buurtevenement te verrijken.
 • We treden op als organisator achter de schermen en PR-apparaat van de Week van de Verbinding.
 • We helpen de studenten van Springlevende Geuzenwijk om hun initiatieven een duurzaam karakter te geven.

Vorstelijk complex

 • Nog altijd ondersteunen we de Beatrixraad (driehoek) door de agenda, verslaglegging en voortgang te helpen uitvoeren en bewaken.
 • We zijn voor de zesde jaar op rij mede-organisator van het ZON-festival en verzorgen de sociale buurtmarkt ervan op 15 september.
 • We helpen ook dit jaar weer bij de nieuwjaarsborrel, de vrijwilligers barbecue en het maken van het programmaboekje van het Vorstelijk Complex.

Als je vragen hebt over deze projecten of je handen gaan jeuken en je wil ergens bij helpen, mail dan met krachtvanzuilen@gmail.com.

Zomeractiviteiten voor senioren

Niet iedereen gaat op vakantie in de zomer. Dat geldt zeker voor veel senioren in Zuilen. Gelukkig zijn er steeds meer buurthuizen en ontmoetingsplekken waar ze dat goed begrijpen.

Burennetwerk Zuilen zette alle plekken en momenten op een rijtje waar deze zomer wat te doen is voor ouderen. De flyer is ook op alle genoemde plekken mee te nemen vanaf 13 juli 2017. klik hier voor het programma

Zegt het voort!

 

 

 

Gemeente Utrecht steunt start buurtnetwerk

Wij hebben een plan gemaakt om Zuilen te versterken met een burennetwerk. Wie lid wordt van het netwerk, krijgt informatie over wat er speelt in de wijk. Ook koppelen we vraag en aanbod van burenhulp aan elkaar. Dit alles onder het motto: ‘Zuilen Deelt’.

De gemeente Utrecht is enthousiast over het plan. Om het in 2017 goed van de grond te krijgen, steunt de gemeente ons met een halfjaar subsidie voor een ‘kwartiermaker’ voor een dag in de week. Dat wordt Ady Hoitink. Zij is in april aan de slag gegaan. Een van de eerste acties wordt om alle bewonersgroepen en actieve personen in de wijk te benaderen zodat zij ook hun steun en invloed inzetten voor het buurtnetwerk. En hun eigen ideeën voor het netwerk inbrengen.

Met het plan zijn we ook naar de organisaties gegaan die in onze wijk hulp verlenen. Zij zijn enthousiast en willen graag samenwerken. Want zij moeten hard werken om zorg te verlenen, maar zouden vaak graag meer betekenen om het leven van hun klanten iets te verbeteren. Daarvoor zijn ‘andere gewone mensen’ nodig. Omdat de hulpverleners zelf weinig tijd hebben en ook vaak niet in de buurt leven, weten ze die niet te vinden. Daarom willen ze graag samenwerken met een buurtnetwerk van bewoners.

De hulporganisaties uit de wijk waarmee we samenwerken zijn:

 • De gezamenlijke eerstelijns gezondheidszorg (GEZ) van huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers.
 • De opbouwwerkers van Me’kaar, sociaal makelorganisatie.
 • De buurtteam hulpverleners van het Buurtteam Sociaal.