Gemeente Utrecht steunt start buurtnetwerk

Wij hebben een plan gemaakt om Zuilen te versterken met een burennetwerk. Wie lid wordt van het netwerk, krijgt informatie over wat er speelt in de wijk. Ook koppelen we vraag en aanbod van burenhulp aan elkaar. Dit alles onder het motto: ‘Zuilen Deelt’.

De gemeente Utrecht is enthousiast over het plan. Om het in 2017 goed van de grond te krijgen, steunt de gemeente ons met een halfjaar subsidie voor een ‘kwartiermaker’ voor een dag in de week. Dat wordt Ady Hoitink. Zij is in april aan de slag gegaan. Een van de eerste acties wordt om alle bewonersgroepen en actieve personen in de wijk te benaderen zodat zij ook hun steun en invloed inzetten voor het buurtnetwerk. En hun eigen ideeën voor het netwerk inbrengen.

Met het plan zijn we ook naar de organisaties gegaan die in onze wijk hulp verlenen. Zij zijn enthousiast en willen graag samenwerken. Want zij moeten hard werken om zorg te verlenen, maar zouden vaak graag meer betekenen om het leven van hun klanten iets te verbeteren. Daarvoor zijn ‘andere gewone mensen’ nodig. Omdat de hulpverleners zelf weinig tijd hebben en ook vaak niet in de buurt leven, weten ze die niet te vinden. Daarom willen ze graag samenwerken met een buurtnetwerk van bewoners.

De hulporganisaties uit de wijk waarmee we samenwerken zijn:

  • De gezamenlijke eerstelijns gezondheidszorg (GEZ) van huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers.
  • De opbouwwerkers van Me’kaar, sociaal makelorganisatie.
  • De buurtteam hulpverleners van het Buurtteam Sociaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *