Voor een wijk waarin niemand uitvalt

Wij zetten ons als bewoners van Zuilen in voor een wijk waarin iedereen opvalt en niemand uitvalt. Een inclusieve wijk, die voor iedereen gezond, sociaal en toekomstbestendig is.

We vinden dat informatie over de wijk voor iedereen vindbaar moet zijn. Dat voorzieningen toegankelijk moeten zijn en kansen gelijk verdeeld. We geloven dat alles er al is in de wijk, je hoeft het alleen maar te verbinden. Mensen kunnen niet zonder een sociaal netwerk. Als buurt kunnen we dat voor elkaar zijn. Met hulp van ieders kwaliteiten, ervaringen, inzet en middelen kunnen we eigenlijk elk probleem oplossen. Dat is de kracht van de wijk Zuilen.

Daarom steunen we initiatieven van buurtbewoners en verbinden de krachten die Zuilen al heeft met elkaar. Omdat we geloven dat dit bijdraagt aan een leefbare, gezellige en sociale wijk voor iedereen. Wat je afkomst of herkomst, je leeftijd of opleiding ook is. We zijn te vinden op plekken in de wijk en (vanaf) thuis, bijvoorbeeld met de website en het blad Zo is Zuilen.

Met Burennetwerk Zuilen matchen we burenhulp en sociaal contact in de wijk. In 2021 wisten we zo al 90 vragen op te lossen. We stellen ook thema-folders en een sociale kaart samen. Zodat bewoners en werkers in de wijk weten welke eettafels, ouderenactiviteiten, kinderclubs en evenementen er allemaal in de wijk zijn. We willen een platform zijn voor iedereen die Zuilen nog mooier en leefbaarder wil maken. Als jij een idee hebt voor Zuilen, helpen wij het graag waarmaken.

(klik op het diagram voor een leesbare versie)

2016-kravazu-diagram-buurtnetwerk
Zuilen Deelt: de visie van stichting Kracht van Zuilen