De Kracht van Zuilen zijn we samen!

Stichting de Kracht van Zuilen is een bewonersinitiatief. De naam slaat op het versterken van alle krachten die de wijk al heeft. Eigenlijk ben jij dus een Kracht van Zuilen…

Wij werken aan ontmoeting, verbinding, mooie programma’s en ondersteuning van bewonersgroepen in de hele wijk Zuilen. Onze projecten:

  • Burenhulp en sociaal contact via Burennetwerk Zuilen
  • Wijknieuws via het huis-aan-huis kwartaalblad Zo is Zuilen en de gelijknamige wijkwebsite
  • Sociale kaart Zuilen: wijkinformatie via themafolders, social media en inloopspreekuren
  • Bijdragen aan wijkdemocratie door het steunen van buurtcomité’s en het wijkplatform Noordwest
  • Betrokken buurten, een samenwerkingsproject met welzijnsorganisatie DOCK
  • Beweegvriendelijke wijk Noordwest, een samenwerking voor een vitaal en gezond Zuilen
  • Sociaal tuinieren, samen met stichting Present knappen we tuinen op voor wie dat zelf niet meer kan
  • SamenZuilen: een bewonersplatform dat evenementen en tradities in ere houdt
  • Waarmakerij: we denken mee met initiatieven en helpen ze waar maken

We willen bijdragen aan een inclusieve en verbonden wijk. We zetten ons in voor bewonersgroepen, buurtinitiatieven, wijkdemocratie, het behoud van oude en nieuwe evenementen, veiligheid en duurzaamheid.

Voor een wijk waarin iedereen opvalt en niemand uitvalt


 

Reacties zijn gesloten.