Bestuur en organisatie

StichtingKracht van Zuilen heeft een bestuur dat bestaat uit gedreven wijkbewoners.

 • Esther Kersten – voorzitter. Aandacht voor wijkontwikkeling (abcd), burennetwerk, sociale kaart en burenhulp.
 • Eric Nijst – secretaris, aandacht voor bewonerszeggenschap en wijkontwikkeling. Is ook secretaris het Wijkplatform Noordwest (Pijlsweerd, Ondiep, Zuilen).
 • Stephanie Bottse – algemeen bestuurslid, buurthuizen, ontmoeting, sociale cohesie.
 • Majoke Hegen – penningmeester, interne organisatie, Antje Drijver Paviljoen.
 • Kristel Jeuring – aspirant bestuurslid, strategie, wijkontwikkeling (abcd), buurtbudgetten, zelfbeheer, Antje Drijver Paviljoen.
 • vacatures – bestuurslid communicatie en de thema’s cultuur/educatie en  groen/openbare ruimte/wonen /duurzaamheid. Hierboven vind je de vacatureteksten!

Ady Hoitink (sociaal ondernemer met Buro Verschillig en wijkbewoonster) ondersteunt het bestuur als aanjager en verbinder van het bewonersinitiatief en het burennetwerk, en helpt buurtbewoners die goede ideeën hebben op weg.

 

Organisatie

Kracht van Zuilen is een vrijwilligersorganisatie. Bestuurders en andere vrijwilligers ontvangen 12,50 per maand voor de onkosten. Ady werkte afgelopen jaren steeds 10-12 uur in de week betaald als kwartiermaker van het Burennetwerk Zuilen. Bij projecten is er soms nog wat meer betaald coördinatie- of communicatiewerk op zzp-basis. In het voorjaar van 2023 ontstaan er vacatures voor een stichtingscoördinator (16-20 uur) en een communicatiemedewerker (6 uur) op zzp-basis. 

Onze inkomsten zijn:

 • 45.000 per jaar van de gemeente Utrecht vanuit ‘Vrijwillige inzet voor elkaar’ voor de projectleiding van het Burennetwerk en het ontwikkelen van (meer) bewonersgestuurde wijkinformatie en advies.
 • 35.000 per jaar voor Zo is Zuilen uit bijdragen van het Initiatievenfonds, Ondernemersfonds Zuilen, wijkpartners zoals Veiligheid, ZIMIHC, en Zuilen Ondiep Gezond, en advertentiebijdragen.
 • 20.000 dit jaar van het VSb-fonds voor onze werkwijze ‘Alle Bronnen Communiceren en Delen’ (ABCD) voor wijkontwikkeling.
 • 17.500 dit jaar van stichting DOCK voor het bijdragen aan de doelstellingen van het sociaal makelwerk voor wijkontwikkeling. 
 • In 2022 (en naar verwachting in 2023 weer) 7.500 euro uit het Initiatievenfonds voor de sociale functie van het Antje Drijver Paviljoen excl. kiosk. 
 • Daarnaast werken we in 2022-2023 in het project Betrokken Buurten samen met DOCK aan de versterking van de samenwerking tussen welzijnswerkers en bewoners. Hiervoor krijgen we samen met DOCK ook VSb-subsidie.

Binnenkort publiceren we hier het jaarverslag 2022. Hier lees je het verslag van 2021. En hier kan je lezen wat onze maatschappelijke impact volgens de MAEX is (tipje van de sluier, een getal met een 8 en vijf nullen)!

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *