Bestuur en organisatie

vlnr Stephanie Bottse, Ady Hoitink, Eric Nijst, Esther Kersten.

StichtingKracht van Zuilen heeft een bestuur dat bestaat uit gedreven wijkbewoners.

 • Esther Kersten – voorzitter. Aandacht voor wijkontwikkeling (abcd), burennetwerk, sociale kaart en burenhulp.
 • Eric Nijst – secretaris, aandacht voor bewonerszeggenschap en wijkontwikkeling. Is ook secretaris het Wijkplatform Noordwest (Pijlsweerd, Ondiep, Zuilen).
 • Stephanie Bottse – algemeen bestuurslid, buurthuizen, ontmoeting, sociale cohesie.
 • Majoke Hegen – penningmeester, interne organisatie, Antje Drijver Paviljoen.
 • Kristel Jeuring – aspirant bestuurslid, strategie, wijkontwikkeling (abcd), buurtbudgetten, zelfbeheer, Antje Drijver Paviljoen.
 • vacatures – bestuurslid communicatie en de thema’s cultuur/educatie en  groen/openbare ruimte/wonen /duurzaamheid. Hierboven vind je de vacatureteksten!

Helen Cramers is onze coordinator. Zij ondersteunt het bestuur en de vrijwilligers en leidt de organisatie (16u/week).

Ady Hoitink (sociaal ondernemer met Buro Verschillig en wijkbewoonster) is kwartiermaker voor onze ‘waarmakerij’:  nieuwe projecten van wijkbewoners en/of onszelf  die bijdragen aan ons ideaal voor een verbonden, sociale en duurzame wijk voor iedereen.

Gulsah Dogan (filmmaakster, mediavrouw) is als communicatieversterker de spin in het web van al onze wijkcommunicatie en alle vrijwilligers die daaraan bijdragen.

 

Organisatie

Kracht van Zuilen is een vrijwilligersorganisatie. Bestuurders en andere vrijwilligers ontvangen 12,50 per maand voor de onkosten. Ady werkte afgelopen jaren steeds 10-12 uur in de week betaald als coordinator én kwartiermaker van het Burennetwerk Zuilen; die rollen hebben we nu gescheiden. Inmiddels hebben we in Helen een stichtingscoördinator (16-20 uur) en werkt Gulsah aan onze media. In de kwartiermakersopdracht van Ady zit inbegrepen dat dit projecturen zijn waarvoor de kwartiermaker projectmiddelen moet vinden. Door voor deze structuur te kiezen, willen we continuiteit verzorgen én onze reikwijdte en impact gestaag kunnen uitbreiden.

Hier kan je lezen wat nu onze maatschappelijke impact volgens de MAEX is (tipje van de sluier, een getal met een 8 en vijf nullen)!

Onze inkomsten zijn:

 • 45.000 per jaar van de gemeente Utrecht vanuit ‘Vrijwillige inzet voor elkaar’ voor de projectleiding van het Burennetwerk en het ontwikkelen van (meer) bewonersgestuurde wijkinformatie en advies.
 • 20.000 dit jaar van het VSb-fonds voor onze werkwijze ‘Alle Bronnen Communiceren en Delen’ (ABCD) voor wijkontwikkeling.
 • 17.500 dit jaar van stichting DOCK voor het bijdragen aan de doelstellingen van het sociaal makelwerk voor wijkontwikkeling. 
 • In 2022 (en naar verwachting in 2023 weer) 7.500 euro uit het Initiatievenfonds voor de sociale functie van het Antje Drijver Paviljoen excl. kiosk. 
 • bijna 40.000 per jaar voor het huis-aan-huisblad en de socials van Zo is Zuilen uit bijdragen van het Initiatievenfonds, Ondernemersfonds Zuilen, wijkpartners zoals Veiligheid, ZIMIHC, en Zuilen Ondiep Gezond, en advertentiebijdragen.

Projecten

 • In 2023 realiseerden we ook, samen met het Diakonessenhuis, 9 nieuwe AED’s in de wijk. Hiervoor (en voor gratis cursussen) verwierven we ca 18.000 euro subsidie uit het initiatievenfonds.
 • Samen met ZIMIHC en partners organiseren we weer het ZON-festival. Voor de sociale buurtmarkt daarbinnen ontvangen we ca. 4000 euro Initiatievenfonds.
 • Daarnaast werken we in 2022-2023 in het project Betrokken Buurten samen met DOCK aan de versterking van de samenwerking tussen welzijnswerkers en bewoners. Hiervoor kregen we samen met DOCK ook VSb-subsidie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *