Geef voor je buurt

Steun je ons met een gift?

Je kunt het burennetwerk Zuilen ook steunen met een gift. Stichting Kracht van Zuilen heeft een ANBI-status. Dat betekent dat we een erkend maatschappelijk doel zijn. Je gift aan het burennetwerk is daarom aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Met je geld organiseren we burenhulp en activiteiten. Als er genoeg binnenkomt, gaan we onze vrijwilligers een vergoeding geven. Want daarvoor is in de projectsubsidies die we soms krijgen, meestal geen ruimte. Terwijl voor veel vrijwilligers een kleine vergoeding het verschil maakt tussen wel of geen stukje vlees/vis/vega bij het eten. Jouw gift komt dus direct weer bij één van je buren terecht, die zich inzet voor anderen en zichzelf ontplooit!

Een gift voor het burennetwerk kun je overmaken naar de Triodosbank: NL91 TRIO 0197 9250 57 t.n.v. Stichting Kracht van Zuilen, onder vermelding van ‘gift Burennetwerk Zuilen’.

Elders op deze site vind je ons jaarverslag en de door een extern boekhouder opgestelde jaarrekening.