Waarom bestaan wij? Wij zijn een bewonersstichting die streeft naar een wijk Zuilen waarin iedereen opvalt en niemand uitvalt.

We ondersteunen bewonersiniatief in de wijk en verbinden de krachten die Zuilen al heeft met elkaar. Omdat we geloven dat dit bijdraagt aan een leefbare, gezellige en sociale wijk voor iedereen. Omdat we graag willen dat de voorzieningen in Zuilen toegankelijk zijn en blijven voor iedereen die dat nodig heeft. En omdat we weten dat wij als bewoners heel veel voor elkaar willen en kunnen betekenen, als we elkaar weten te vinden.

We werken vaak vanuit het Vorstelijk Complex. Een prachtig buurtcentrum met actieve bewoners, veel activiteiten en bewonersorganisaties, de sociale makelaars van Dock, een theater van ZIMIHC voor kunst in je leven, en het sociale restaurant van The Colour Kitchen.  In dit centrum willen we graag bewoners zelfbeheer realiseren, maar vooral: een buurtcentrum vormgeven waar iedereen zich thuisvoelt. Wat ook je afkomst, herkomst, leeftijd of andere eigenschappen zijn.

Met dezelfde motivatie werken we aan een burennetwerk voor Zuilen. Daarin willen we iedereen verbinden die al iets doet in de wijk, wel eens hulp zoekt of juist wel iets zou willen doen voor een ander. Samen zorgen we dat iedereen weet wat Zuilen voor hem of haar te bieden heeft. En samen zorgen we dat burenhulp te vinden is. In het diagram zie je wat we willen bereiken.

(klik op het diagram voor een leesbare versie)

2016-kravazu-diagram-buurtnetwerk

We willen een platform zijn voor iedereen die Zuilen nog mooier en leefbaarder wil maken. Heb jij zelf ideeën over hoe we beter kunnen samenleven in de wijk, of wil je bijdragen, neem dan contact op met onze aanjager en verbinder Ady Hoitink: 06-55137717 of mail naar krachtvanzuilen@gmail.com