Projecten voorjaar-zomer 2019

Burennetwerk Zuilen, wijkinformatie en advies

 • Met de partners in het Burennetwerk Zuilen werken we aan een Sociale Kaart voor Zuilen: een verzameling papieren folders én een website (www.socialekaartzuilen.nl) waarop alle bewoners en professionals uit de wijk alle formele en informele activiteiten, clubs, organisaties en (hulp)aanbod kunnen vinden. Beoogde lancering is aug/sept 2019, enkele folders komen al eerder.
 • Een van de folders is ‘Leren in Zuilen‘, met educatief aanbod. Ook proberen we weer zomerfolders voor kinderen en ouderen uit te geven. Ook de stilliggende maandladder Zuilen blazen we nieuw leven in.
 • Met Buurtteam, Dock, NIZU en U Centraal bouwen we aan een wekelijkse open inloop / buurtclub in Buurthuis Zuilen voor informatie en advies, gezelligheid, spel, ontmoeting en hulp.
 • Met dezelfde partners, aangevuld met de eerstelijns gezondheidszorg (GEZ) werken we aan een matchteam voor burenhulp.
 • Met de Buurtwerkkamers, de wijkraad Noordwest en DOCK werken we aan het ontstaan van een wijkagenda en buurtplatforms waarin bewoners over de voortgang van hun eigen buurt kunnen meebeslissen.
 • Met hulp van Ondernemersfonds Zuilen en het Initiatievenfonds werken we aan de totstandkoming van een wijkredactie om vanaf januari 2020 weer een Zuilens magazine (huis-aan-huis-blad) te kunnen maken.
 • Ook ontwikkelen we een ‘Thuis in Zuilen’-tasje, dat wijkpromotie, evenementenkalender en terugdringen van plastic tasjes combineert.

Ondersteuning van de initiatieven van anderen in de wijk

 • We denken mee over hoe we de vele fantastische evenementen in Zuilen in stand kunnen houden, door ondersteuning van bewonersclubs, lobby bij de wijkwethouder, onderlinge samenwerking en het helpen werven van vrijwilligers.
 • We zijn nog steeds bezig met het restaureren van het Rollende Resto Zuilen, een rijdend podium/terrasje dat je kunt lenen om elk buurtevenement te verrijken.
 • We treden op als organisator achter de schermen en PR-apparaat van de Week van de Verbinding.
 • We helpen de studenten van Springlevende Geuzenwijk om hun initiatieven een duurzaam karakter te geven.

Vorstelijk complex

 • Nog altijd ondersteunen we de Beatrixraad (driehoek) door de agenda, verslaglegging en voortgang te helpen uitvoeren en bewaken.
 • We zijn voor de zesde jaar op rij mede-organisator van het ZON-festival en verzorgen de sociale buurtmarkt ervan op 15 september.
 • We helpen ook dit jaar weer bij de nieuwjaarsborrel, de vrijwilligers barbecue en het maken van het programmaboekje van het Vorstelijk Complex.

Als je vragen hebt over deze projecten of je handen gaan jeuken en je wil ergens bij helpen, mail dan met krachtvanzuilen@gmail.com.