Lees ons publieksjaarverslag over 2019!

Hieronder vind u diverse officiële stukken van de Stichting Kracht van Zuilen.

Statuten:  digitaal-afschrift-akte-van-oprichting

KvK uittreksel: 2015-april-uittreksel_handelsregister_61032271

Projectplan Kracht van Zuilen 2016-2018

Jaarrekening 2015: Stichting de Kracht van Zuilen – 2015 – Jaarverslag

Publieksverantwoording met foto’s over 2014 en 2015: publieksverantwoording Kravazu 2014-2015

Verslag tbv subsidie voor ZON-festival 2016 en programmaboekje: 2016-verantwoording-initiatievenfonds-aanvraag-voor-open-dag-en-buurtinmarkt

Jaarrekening 2014: jaarverslag-2014-getekende versie

Overeenkomst met Stichting Me’kaar over 2015: 2015-12-17-nieuwe-overeenkomst-stichting-kravazu-en-mekaar-def