Jaarplan 2020:

De Kracht van Zuilen wil de wijk verbeteren op het gebied van welzijn, zorg, cultuur, ontwikkeling, diversiteit en wijkeconomie en heeft geen winstoogmerk.

Onze doelstelling, zoals beschreven in onze statuten, is:

“Het bevorderen van het welzijn, het culturele klimaat, de onderlinge samenhang en de economische kracht van de wijk Zuilen in de stad Utrecht vanuit een inclusieve visie op de samenleving en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Hier vind je ons jaarplan 2020.

Stichting “Kracht van Zuilen” is een bewonersinitiatief. Wij werken aan ontmoeting, verbinding, mooie programma’s en ondersteuning van bewoners in de hele wijk Zuilen. We helpen de activiteiten voor zorg, cultuur ,welzijn, recreatie, duurzaamheid, bedrijvigheid, wonen en ontmoeting in de wijk bekend te maken. We bouwen mee aan een buurtnetwerk voor zorg en welzijn (in brede zin).

Dit bereiken we niet zozeer door politieke lobby of vergaderen met instellingen. maar vooral door onderlinge hulp en informatie.


Want stel je voor:

 • Dat je gemakkelijker dan nu en in meer samenhang informatie krijgt over wat er te doen is. Een krantje in de brievenbus. Maar ook een regelmatige (digitale) nieuwsbrief met kennis, nieuwtjes oproepjes en een complete wijkagenda…
 • Dat je weet wanneer je iets kunt doen voor een buurtgenoot die dat nodig heeft. En dat hulpverleners uit de wijk die net zo’n bewoners als jij zoeken voor iemand je weet te vinden…
 • Dat elke straat of buurtje een contactpersoon/buurtverbinder heeft die een oogje in het zeil houdt voor kwetsbare medebewoners, relevante informatie deelt en kan helpen bij het uitbreiden van iemands sociale netwerk….
 • Dat ouderen en mensen met een handicap die dat willen, af en toe een huisbezoek krijgen van getrainde buurtgenoten om bij hun stappen voor een ‘goed leven’ te helpen…
 • Dat de wijkprofessionals van gezondheidszorg, buurtteam e.d. gemakkelijk ingang hebben tot een reservoir aan buurtverbinders en burenhelpers, zodat het makkelijker wordt om informele hulp te organiseren en sociale netwerken op te bouwen…..
 • Dat je elk buurthuis en elke ontmoetingsplek kunt binnenlopen en daar getrainde vrijwilligers vindt die je kunnen helpen met luisteren, advies en verwijstips..
 • Dat overal buurtbiebjes verschijnen, of dialoogtafels, koffie-ochtenden, haakclubjes, thuis-afgehaald-adressen, bankjescollectief-bankjes, en dat je weet waar en wanneer…
 • Dat nieuwe bewoners van de wijk een welkomstbezoekje van medebewoners krijgen met een informatieboekje, kortingsbonnen van ondernemers uit de buurt…
 • Dat er goedkope transportservice voor de buurt is, gerund door vrijwilligers en dat je het busje ook als voorlichting bus, koffie bus, manifestatie bus kan inzetten…..
 • Dat je een buurtgericht deelplatform hebt waar iedereen spullen, diensten en kennis kan delen..
 • Dat we de wijkeconomie kunnen stimuleren door acties, onderlinge handel, stages en leef/werkplaatsen, een lokale munt….
 • Dat er een Zuilense klussendienst ontstaat, die je kan helpen met een klus die je zelf niet kunt doen en niet kunt betalen….
 • Dat wijkbewoners veel actiever kunnen meepraten over de wijk-budgeten, de wijkplannen, de leefbaarheid en de vormgeving en werkwijze van wijkvoorzieningen….